geoserver facebook geoserver youtube
Bezplatn linka: 800 900 006
P鴌hl醩it
e-mail:
heslo:
 
Registrovat Cookies
CZ cz
800 900 006
Bezplatn linka
0 0 K bez DPH
 
geoserver ov禅eno z醟azn韐y, spolehliv firma 2015
O spole鑞osti Kontakty Servis a kalibrace ISO P鴌hl釟en
Registrovat
Stativy, v齮y鑛y, hranoly a centrova鑕
Stativy
Cena
0 K - 16 490 KAdapt閞 pro p鴈chod z klasick閔o z醰itu 5/8创 na z醰it 1/4创

Adapt閞 pro p鴈chod z klasick閔o z醰itu 5/8创 na z醰it 1/4创

V齬obce: GEOFENNEL   Z醨uka: 24 m靤韈
Druh:

Stativy, v齮y鑛y, hranoly a centrova鑕, Stativy

skladem
325,00 K bez DPH
393,25 K s DPH
B鞛n cena: 605,00 K s DPH
U歟tte: 54% = 175,00 K
-
+
Popis

Adapt閞 pro p鴈chod z klasick閔o z醰itu 5/8创 na z醰it 1/4创


zelena linka
PRO INFORMACE O PRODUKTECH, AKC虲H A SLEV罜H VOLEJTE ZDARMA 800 900 006. O po鑤u zbo烅 na sklad V醩 budeme informovat p鴌 vy鴌zov醤 objedn醰ky. PRO OBCHODN蚄Y POSKYTUJEME PROVIZE DLE DOHODY, VOLEJTE.

Adapt閞 pro p鴈chod z klasick閔o z醰itu 5/8创 na z醰it 1/4创Souvisej韈 zbo烅

 

Nivela鑞 la 7m - hlin韐

Nivela鑞 la 7m - hlin韐 je teleskopick hlin韐ov, kvalitn provedn pojistek, pouzdro a libela v...

3 500,00 K bez DPH
4 235,00 K s DPH
 

Nivela鑞 la TN 17-0 s d閘kou 7 m

Nivela鑞 la TN 17-0 s d閘kou 7 m TN 17-0 je velmi kvalitn stbrn anodizovan nivela鑞 hlin韐ov teleskopick la. P鴈dn strana m E...

1 940,00 K bez DPH
2 347,40 K s DPH
 

Nivela鑞 la TN 14 s d閘kou 4 m a pouzdrem

Nivela鑞 la TN 14 s d閘kou 4 m a pouzdrem TN 14 je velmi kvalitn stbrn anodizovan nivela鑞 hlin韐ov teleskopick la. P鴈dn strana...

1 250,00 K bez DPH
1 512,50 K s DPH
 

Mini nivela鑞 la TN 25-0

Mini nivela鑞 la TN 25-0 s maxim醠n d閘kou 2,5 m a ve slo瀍n閙 stavu pouze 85 cm TN 25-0 je velmi kvalitn stbrn anodizovan mini nivela鑞...

1 190,00 K bez DPH
1 439,90 K s DPH
 

Nivela鑞 la 3m

Nivela鑞 la 3m je teleskopick hlin韐ov, kvalitn provedn pojistek, pouzdro a libela v cen. Informace o del氻 lati naleznete zde: Nivela鑞...

1 170,00 K bez DPH
1 415,70 K s DPH
 

Nivela鑞 la 3m - ekonomick proveden

Nivela鑞 la 3m - ekonomick proveden Informace o del氻 lati naleznete zde:...

940,00 K bez DPH
1 137,40 K s DPH

Podobn zbo烅

 

LH2 - multifunk鑞 dr炨k

LH2 - dr炨k pro p鴌pevn靚 liniov閔o laseru na ze nebo kovov p鴈dm靦y LH2 je kovov dr炨k pro upevn靚 liniov閔o nebo bodov閔o laseru na ze...

489,00 K bez DPH
591,69 K s DPH
 

Leica GST120-9 - t鞛k d鴈v靚 stativ se 歳ouby, bukov...

Leica GST120-9 - t鞛k d鴈v靚 stativ se 歳ouby, bukov d鴈vo. Tento stativ je vzhledem ke sv stabilit a odolnosti doporu鑕n pro p鴈sn...

8 999,00 K bez DPH
10 888,79 K s DPH
 

Klikov stativ FS 30-L s rychlosv靣ami a rozsahem 95 - 285...

Klikov stativ FS 30-L s rychlosv靣ami a rozsahem 95 - 285 cm s rovnou hlavou, vhodn zejm閚a pro pou瀒t s t鞛氻mi laserov齧i pstroji. * aretace...

4 990,00 K bez DPH
6 037,90 K s DPH
 

N621 st鴈dn klikov stativ

N621 st鴈dn klikov stativ s rychlosv靣ami a rozsahem 80 - 276 cm. N621 je st鴈dn hlin韐ov kllikov stativ s rovnou hlavou a aretac ramen...

5 090,00 K bez DPH
6 158,90 K s DPH
 

N616 st鴈dn klikov stativ

N616 st鴈dn klikov stativ s rychlosv靣ami a rozsahem 78 - 203 cm. N616 je st鴈dn hlin韐ov klikov stativ s rovnou hlavou a aretac ramen...

4 690,00 K bez DPH
5 674,90 K s DPH
 

Nestle N320 mal klikov stativ

Nestle N320 mal klikov stativ s rychlosv靣ami a rozsahem 58 - 130 cm. N320 je mal hlin韐ov klikov stativ s rovnou hlavou a aretac ramen...

3 190,00 K bez DPH
3 859,90 K s DPH
zp鵶ob dopravy
Zp鵶ob dopravy
Sledov醤 z醩ilky DPD
ke sta瀍n
Konvertory, downloads
RW5, firemn dokumenty

Bezplatn infolinka

800 900 006

geoserver facebook geoserver youtube

Bezplatn infolinka

800 900 006
geoserver facebook geoserver youtube
x

Nazen EU ohledn ukl醖醤 dat.

Geoserver.cz nep鴈d醰 t鴈t韒 stran醡 炨dn osobn 鷇aje u瀒vatel krom t靋h nutn齝h pro uskute鑞靚 objedn醰ky a dopravy zbo烅 k z醟azn韐ovi. V韈e o nakl醖醤 s osobn韒i 鷇aji naleznete pod odkazem Ochrana osobn韈h 鷇aj - GDPR

Slu瀊醡 t鴈t韈h stran, jako je Google, p鴈d醰醡e pouze anonymn token pro anal齴u chov醤 u瀒vatel (odkud p鴌歟l, jak dlouho byl na str醤k醕h a zda uskute鑞il objedn醰ku). Tato data n醡 umo烌uj mapovat chov醤 z醟azn韐 a p鴌zp鵶obovat tak v dlouhodob perspektiv jak nab韉ku obchodu, tak jeho podobu a navigaci pro co nejpjemn靔氻 pou烅v醤.

Pro spr醰n chod, jako je nap. zapamatov醤 potvrzen tohoto okna a mo瀗osti vylep歟n u瀒vatelsk閔o z釣itku tato webov str醤ka ukl醖 mal mno瀞tv dat ozna鑟van jako soubory Cookies. Tyto soubory zji殱uj z醟ladn fungov醤 str醤ek, personalizaci a nastaven preferenc. Nastaven m鶠ete kdykoli zm靚it nebo p鴌jmout v齝hoz nastaven kliknut韒 na.

Jako cookies se na internetu ozna鑥je mal mno瀞tv dat, kter server po歭e prohl頌e鑙, kter je ulo烅 na po桧ta鑙 u瀒vatele. Cookies slou烅 k anonymizovan閙u rozli歰v醤 jednotliv齝h u瀒vatel, ukl醖aj se do nich u瀒vatelsk p鴈dvolby, apod.

Podrobn靔氻 informace o ukl醖an齝h datech a nastaven najdete pod odkazem Cookies


Podrobn靔氻 nastaven

Pokud nechcete povolovat v歟chna nastaven, m醫e podle z醟ona mo瀗ost v齜靣 up鴈snit. Berte ale v 鷙ahu, 瀍 nep鴈d醰醡e 炨dn va歟 osobn data a zam韙nut ur鑙t齝h cookies povede pouze ke zt頌en va氻 pr醕e s obchodem a znesnadn靚 na氻 pr醕e na jeho zlep歰v醤.

Nezbytn

Tyto polo瀔y jsou vy瀉dov醤y pro z醟ladn fungov醤 webov齝h str醤ek.

Analytick

Tyto polo瀔y pom醜aj provozovateli webov齝h str醤ek pochopit, jak jeho webov str醤ky funguj, jak s nimi n醰歵靨n韈i intereaguj a zda mohou nastat technick probl閙y. Tento typ 鷏o瀒歵 neshroma烇uje informace, kter by identifikovaly n醰歵靨n韐a.