geoserver facebook geoserver youtube
Bezplatná linka: 800 900 006
Přihlásit
e-mail:
heslo:
 
Registrovat Cookies
CZ cz
800 900 006
Bezplatná linka
0 0 Kč bez DPH
 
geoserver ověřeno zákazníky, spolehlivá firma 2015
O společnosti Kontakty Servis a kalibrace ISO Přihlášení
Registrovat
Měřidla veličin Testo
Anemometry
Cena
0 Kč - 483 700 Kčtesto 480 multifunkční přístroj pro měření klimatu

testo 480 multifunkční přístroj pro měření klimatu

Výrobce: TESTO   Záruka: 24 měsíců
Druh:

Měřidla veličin Testo, Anemometry

na dotaz
34 700,00 Kč bez DPH
41 987,00 Kč s DPH
Běžná cena: 41 987,00 Kč s DPH
Ušetříte: 0% = 0,00 Kč
-
+
Popis

Špičková technologie pro profesionály mezi techniky klimatizací testo 480 pomáhá expertům, znalcům z oboru, technikům nebo servisním pracovníkům v oblasti klimatizace a ventilace při všech jejich zadáních v oblasti měření. Měřící přístroj a jeho digitální sondy měří jediným přístrojem parametry jako je proudění, teplota, vlhkost, tlak, intentzita osvětlení vyzařované teplo, stupeň turbulence a CO... celý popis

zelena linka
PRO INFORMACE O PRODUKTECH, AKCÍCH A SLEVÁCH VOLEJTE ZDARMA 800 900 006. O počtu zboží na skladě Vás budeme informovat při vyřizování objednávky. PRO OBCHODNÍKY POSKYTUJEME PROVIZE DLE DOHODY, VOLEJTE.
Špičková technologie pro profesionály mezi techniky klimatizací
testo 480 pomáhá expertům, znalcům z oboru, technikům nebo servisním pracovníkům v oblasti klimatizace a ventilace při všech jejich zadáních v oblasti měření. Měřící přístroj a jeho digitální sondy měří jediným přístrojem parametry jako je proudění, teplota, vlhkost, tlak, intentzita osvětlení vyzařované teplo, stupeň turbulence a CO² ! Když je na pracovišti příliš teplo nebo táhne, není pravděpodobně klimatizační a ventilační zařízení správně seřízeno. S novým měřícím přístrojem pro kvalitu ovzduší testo 480 nyní zaregulujete vzduchotechnické zařízení rychle a snadno podle normy. V okamžení naměříte všechny rozhodující parametry ovzduší v obytných a kancelářských prostorech. S inteligentními sondami jste vyzbrojeni pro každou aplikace a obdržíte absolutně jisté výsledky měření. Poněvadž po kalibraci se automaticky propočítají odchylky. Vy obdržíte zobrazení odchylky nuly. Sondy hlásí přístroji testo 480, jakmile je třeba provést další kalibraci.

Výhody:

Připojení digitálních sond s integrovanou koncepcí kalibrací
Počítačový software pro rychlou analýzu, archivaci a dokumentaci údajů o měření a o zákazníkovi
Kvalitní, digitální sondy a inteligentní koncepce kalibrací
Měření vzduchotechniky a pohody prostředí v souladu s normou
Moderní systém sledování Trackpad a grafický displej
Rychlé a profesionální vytvoření zprávy pomocí počítačového softwaru
SD karta a USB rozhraní pro jednoduchou a flexibilní výměnu dat
Počítačový software pro analýzu, archivaci a dokumentaci naměřených dat
Šetříte náklady na energie efektivním seřízením vzduchotechnických zařízení
Optimalizujete pohodu prostředí v obytných prostorách a na pracovištích
Paměť přístroje pro 10 000 naměřených hodnot
Pracujete efektivně s novým počítačovým softwarem „EasyClimate“
Šetříte čas díky systému TrackPad a grafickému displeji
Na svého zákazníka uděláte dojem rychlým výsledkem měření, analýzou a protokolem, vyhotovenými ještě na místě měření.
Paměť přístroje pro 10 000 naměřených hodnot

Obsah dodávky:
testo 480 včetně počítačového softwaru „EasyClimate“, síťového zdroje, USB kabelu vč.výstupního protokolu z výroby*
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.

Aplikace:
Měření odtahu laboratorních digestoří podle EN 14175
Přístrojem testo 480 je možné měřit přívod a odvod vzduchu v digestoři podle EN 14175. Cílem je poskytnout svým zákazníkům správné seřízení a optimalizaci výkonu digestoří.
​ Měření objemového průtoku na vyústkách
Každý vstup a výstup vzduchotechnického kanálu musí mít takový objemový průtok, jaký byl výpočtem stanoven pro efektivní funkci celého vzduchotechnického systému. Pro měření objemového průtoku na vyústkách kanálu je vhodný velký lopatkový anemometr o průměru 100 mm (obj.č. 0635 9343), protože se jím rychlost proudění integruje na větší plochu a tím se zmenšuje vliv rušení měření ventilační mřížkou. Při měření objemového průtoku na sacích nebo výstupních vyústkách větracích mřížek a diskových ventilech je ideální použít naši sadu měřicích trychtýřů (obj.č. 0563 4170) a velký 100mm lopatkový anemometr (obj.č. 0635 9343). Pomocí trychtýře je zachycen celý proud vzduchu a není nutné provádět výpočet na základě rychlosti a průřezu vyústky. Tento způsob měření průtoku je jednoduchý a spolehlivý. Na stropních vývodech je možné spolehlivě měřit pomocí ohebné teplotní sondy (0635 1543).
Měření WBGT na pracovištích s tepelnou zátěží podle DIN 33403 a ISO 7243
Pomocí sody WBGT (mokrý kulový teploměr) je možné sledovat tepelné zatížení, např. v ocelářském průmyslu. Kontroluje se dodržování norem WBGT. Přístroj testo 480 vypočítá celkové klimatické zatížení podle DIN 33403 nebo ISO 7243. To slouží jako vodítko pro dobrý zdravotní stav pracujících lidí, pro předcházení oběhovým kolapsům, křečím z horka nebo úpalu.
Měření hodnot PMV/PPD podle ISO 7730
ŠPříjemné prostředí v místnosti, její pohoda prostředí, závisí na určitém počtu vnějších faktorů. Člověk je velmi citlivý na tepelné záření například chladných stěn nebo oken. Také na průvan v místnosti reagujeme pocitem tepelného nepohodlí. Tepelná pohoda je dána následujícími hlavními faktory: • Teplota vzduchu v místnosti a sálavé teplo • Rychlost proudění vzduchu • Relativní vlhkost vzduchu v místnosti Hlavní dopad těchto faktorů na úroveň komfortu jednotlivce pak závisí na aktivitě a oblečení. Mezinárodní norma ISO 7730 kombinuje všechny parametry v měření PMV / PPD ( Predicted Mean Vote/ Predicted Percentage Dissatisfied – odhadovaný střední požadavek / odhadované procento nespokojenosti). PMV je index, který předpovídá průměrnou hodnotu hodnocení klima velkou skupinou lidí. Index PPD představuje kvantitativní predikci počtu nespokojených lidí s konkrétním klimatem v místnosti.
Měření kvality vnitřního prostředí (CO2)
Špatná kvalita ovzduší v místnostech, způsobená vysokou koncentrací CO2, vede k únavě, nesoustředěnosti a může dokonce způsobit onemocnění. Pro zajištění odpovídající kvality vzduchu by koncentrace CO2 neměla překročit 1000 ppm. Jako „interpretační oblast“ je možné brát hodnoty v rozsahu 700-1500 ppm. Pro sledování kvality vzduchu v místnosti je určena sonda IAQ (obj.č. 0632 1543). Tato sonda dokáže současně měřit hodnoty CO2, teploty a relativní vlhkosti.
Měření sálavého tepla
Multifunkční měřicí přístroj testo 480 je Váš spolehlivý partner pro měření tepelné pohody. Jako příslušenství je možné připojit kulový teploměr (obj.č. 0602 0743), který umožňuje měření sálavého tepla (pocitové teploty). Naměřená pocitová teplota při použití kulového teploměru o průměru 150 mm odpovídá s přesností ±0,41K pocitové teplotě lidí. Měření teploty v místnosti (teplota vzduchu a pocitová teplota) by mělo být prováděno na stejném místě a za stejných podmínek, jako měření rychlosti proudění vzduchu. Měřicí přístroj a sondy je možné umístit na stativ (obj.č. 0554 0743) pro bezpečné a pohodlné dlouhodobé měření.
​ Měření teploty vzduchu a povrchové teploty
Správné vnitřní klima hraje významnou roli z hlediska pohody prostředí, která ovlivňuje produktivitu lidí. Kromě stavebních dispozic a individuálního vnímání přispívá k příjemnému klimatu rozhodujícím způsobem kromě teploty vzduchu také povrchová teplota stěn, oken, podlah a stropů. K přístroji testo 480 nabízíme velký výběr termočlánkových teplotních sond. Pomocí povrchové sondy (obj.č. 0602 0393) a vlhkostní sondy (obj.č. 0636 9743) můžete odhalit místa, ve kterých je podkročena teplota rosného bodu a ve kterých hrozí výskyt plísní. Pro stanovení a zobrazení diferenční teploty topného systému je možné k přístroji testo 480 připojit až dvě speciální trubkové teplotní sondy.
Kalibrování klimatických komor podle DAkkS DKD směrnice 5-7
Pomocí měřicího přístroje testo 480 máte možnost hlídat přesnou teplotu a vlhkost ve vaší klimatické skříni. Vzhledem k tomu, že přístroj zabezpečuje vaši práci a pomáhá vám v oblasti souladu se standardy kvality, měří se přesnou vlhkostní sondou (obj.č. 0636 9743) a přesnou teplotní sondou Pt100 (obj.č. 0614 0073) s automatickou kompenzací odchylek. Bez problémů je možné současně připojit až tři vlhkostní a teplotní sondy Pt100. Kalibrujte na referenční normál, bez chyb a v souladu s normami. Testo 480 se stará o kompletní správu a dokumentaci naměřených dat.
Měření turbulencí podle EN 13779
Rychlost proudění vzduchu v prostoru má přímý vliv na tepelnou pohodu. Pro vyhodnocení pohody prostředí může být použito měření turbulence a průvanu. Turbulence způsobuje kolísání rychlosti a intenzity proudění vzduchu v místnosti. Mezi teplotou vzduchu a stupněm turbulence je přímá souvislost. Průvanem se obecně rozumí nežádoucí ochlazování těla pohybujícím se vzduchem. To může v určitém procentu osob vyvolávat nepříjemný pocit. Průvan se udává v procentech a počítá se ze střední rychlosti proudění vzduchu, střední teploty a turbulence. Směrově nezávislá sonda pohody prostředí (obj.č. 0628 0143 je speciálně navržena k měření turbulence v souladu s EN 13779 a pro měření průvanu. Multifunkční měřicí přístroj testo 435 dokáže ve spojení touto sondou přímo na displeji vyhodnotit shodu s touto normou. Pomocí, v přístroji testo 480, vestavěného programu je možné přímo na displeji zobrazit výsledky ve shodě s touto normou. Měřicí přístroj a sondy je možné umístit na stativ (obj.č. 0554 0743) pro bezpečné a pohodlné dlouhodobé měření.
Zajištění procesního klima v čistých prostorách
Přístrojem testo 480 je možné měřit přívod a odvod vzduchu v digestoři podle EN 14175. Cílem je poskytnout svým zákazníkům správné seřízení a optimalizaci výkonu digestoří.
Přesná teplotní sonda pro laboratorní měření
Přístrojem testo 480 s velmi přesnou ponornou a vpichovací sondou Pt100 (obj.č. 0614 0073) budete měřit v laboratoři s přesností +/-0,15°C v teplotním rozsahu -100 až 400°C. Vložením kalibračních dat do softwaru získáte nulovou chybu zobrazení, a proto lze přístroj testo 480 použít jako pracovní standard.
Měření diferenčního tlaku na filtrech
Klimatizační zařízení jsou vybavena filtry, které brání průniku prachu z okolního prostředí do místnosti. Ty je potřeba pravidelně kontrolovat, zda je filtr ještě v pořádku. Kontrola se provádí měřením tlaku před a za filtrem. Výsledkem je diferenční tlak. Je-li hodnota diferenčního tlaku vysoká, filtr je znečištěný a je třeba jej vyměnit. Měřicí přístroj testo 480 s integrovaným senzorem diferenčního tlaku měří v rozsahu -25...25 hPa. Pro přesné měření je vybaven teplotní kompenzací. Práci s přístrojem usnadňují magnety na zadní straně pouzdra.
Vysoce přesné měření teploty a vlhkosti
V mnoha průmyslových procesech je potřeba provádět vysoce přesné a spolehlivé měření teploty a vlhkosti pro zajištění požadované kvality. Pomocí vlhkostní a teplotní sondy (obj.č.: 0636 9743) můžete měřit například na výrobních linkách nebo v laboratoři s vysokou přesností +/-1%. Potřebujete všechny fyzikální parametry z Mollierova diagramu a přístroj testo 480 je spočítá. Pomocí integrovaných měřicích programů máte rozsáhlé možnosti pro sledování dodržení požadovaných hodnot.
Měření průtoku v potrubí v souladu s EN 12599
Pomocí měřicího přístroje testo 480 a průtokové sondy je možné provádět síťové měření RLT podle normy EN 12599 a nastavit zařízení tak, aby pracovalo efektivně. Výsledky měření je možné prezentovat (odkaz na pdf) zákazníkům prostřednictvím RLT měřicího protokolu. Pro měření průtoku kanálu máme odpovídající sondy: • Sondy pro nízké, střední a vysoké rychlosti proudění • Sonda pro turbulentní proudění • Sondy se stabilním teleskopem, odolným proti přetočení. Pomocí značení na teleskopu je možné snadno odečíst, jak daleko je soda v kanálu. • Sondy pro ventilační potrubí s malými otvory Pokud je to požadováno, je možné jednou sondou, zároveň s rychlostí proudění vzduchu, měřit také jeho teplotu a vlhkost. Výběr vhodné sondy závisí na průtoku ve ventilačním potrubí. To může být rozděleno do tří oblastí: - Nízké rychlosti proudění: pro ty jsou vhodné termické anemometry (obj. č. 0635 1543, 0635 1024, 0635 1050) - Střední rychlosti proudění: k dosažení optimálních výsledků je dobrá vrtulkový anemometr o průměru 16 mm (obj. č. 0635 9542) - Vysoké rychlosti proudění: optimální předpoklady má Pitotova trubice (viz následující aplikace)
Měření vlhkosti v systémech HVAC podle EN 12599
V zimním období obvykle nestačí u budov s klimatizačním systémem absolutní vlhkost venkovního vzduchu zajistit požadavek komfortní pokojové vlhkosti 30% rv až 70% rv (podle DIN EN 13779). Proto jsou ve vzduchotechnických zařízeních často včleněny zvlhčovače vzduchu. Pro zajištění správné funkce těchto systémů musí být podle normy EN 12599 měřena kromě teploty a rychlosti proudění v různých místech HVAC systému také relativní vlhkost. Typickými měřicími body jsou místa před a za tepelnými výměníky a zvlhčovači vzduchu. Přístroj testo 435-4 dokáže přepočítat naměřené hodnoty na potřebné jednotky vlhkosti (např. absolutní vlhkost). Vlhkostní sonda (obj.č. 0636 9743) má průměr 12 mm, který je ideální pro měření ve vzduchotechnických kanálech. Sonda dokáže současně měřit vlhkost a teplotu. Vlhkostní sondu je možné také použít pro posouzení tepelné pohody v místnosti.
Měření osvětlení
Měření osvětlení při práci slouží ke kontrole, zda mají zaměstnanci dostatek světla pro plnění svých úkolů. Dostatečné osvětlení pomáhá vyhnout se chybám, zabraňuje předčasné únavě a pomáhá udržovat pozornost. Měření a vyhodnocování intenzity světla (přirozeného nebo umělého osvětlení) je možné pomocí přístroje testo 480 a sondy pro měření osvětlení (obj.č. 0635 0543).
Měření proudění ve vzduchotechnickém kanálu pomocí Pitotovy trubice
Pro funkci větrání a klimatizace je zásadní dodržování předepsaného proudění vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí. V případě vysokých průtoků a silně znečištěného vzduchu je možné měřit rychlost proudění v rozsahu od 0 do 64 m/s pomocí vnitřního snímače diferenčního tlaku přístroje testo 480 a Pitotovy trubice. Testo 480 současně zobrazuje tlak, rychlost a objemový průtok. Práci s přístrojem usnadňují magnety na zadní straně pouzdra. Pitotovy trubice nabízíme v různých provedeních. Jsou k dispozici v délkách od 350 mm do 1000 mm a průměru 4 mm a 7 mm.

technická data

Pt100 sonda
Měřicí rozsah -100 … +400 °C
Rozlišení 0.01 °C
Technická data
Paměť Pro 10. 000 protokolů měření
Provozní teplota 0 … +40 °C
Skladovací teplota -20 … +60 °C
Výdrž baterie 17 hodin (Bez sondy s 50% jasem displeje)
Rozměry 81 x 235 x 39 mm
Typ sondy/senzoru
Kapacitní vlhkostní senzor
Měřicí rozsah 0 … 100 % rv
Rozlišení 0.1 % rv
Diferenční tlak
Měřicí rozsah -100 … +100 hPa
Přesnost ±(0.3 Pa +1% z nam.hodn.) (0 … +25 hPa) ±(0.1 hPa + 1.5% z nam.hodn.) (+25.001 … +100 hPa)
Rozlišení 0.001 hPa
Sonda Typ K (NiCr-Ni)
Měřicí rozsah -200 … +1370 °C
Přesnost ±(0.3 °C +0.1% z nam.hodn.)
Rozlišení 0.1 °C
Intenzita osvětlení (lux)
Měřicí rozsah 0 … 100000 Lux
Rozlišení 1 Lux
Externí sondy
Povinná externí sonda Ano
Možnost externí sondy Ano
CO2
Měřicí rozsah 0 … 10000 ppm CO2
Rozlišení 1 ppm CO2


Podobné zboží

 

testo 480 multifunkční přístroj pro měření klimatu

Špičková technologie pro profesionály mezi techniky klimatizací testo 480 pomáhá expertům, znalcům z oboru, technikům nebo servisním pracovníkům v...

34 700,00 Kč bez DPH
41 987,00 Kč s DPH
 

testo 410-1 vrtulkový anemometr

Testo 410-1 měří rychlost proudění vzduchu a jeho teplotu. Díky integrované vrtulkové sondě o průměru 40 mm je to ideální přístroj kapesního formátu...

3 010,00 Kč bez DPH
3 642,10 Kč s DPH
 

testo 416, vrtulkový anemometr

Kompaktní anemometr testo 416 s pevně připojenou vrtulkovou sondou vč. teleskopu (max. 890 mm). Objemový průtok se přímo zobrazuje na displeji....

14 510,00 Kč bez DPH
17 557,10 Kč s DPH
 

testo 410-2 vrtulkový anemometr

Testo 410-1 měří rychlost proudění vzduchu a jeho teplotu. Díky integrované vrtulkové sondě o průměru 40 mm je to ideální přístroj kapesního formátu...

4 640,00 Kč bez DPH
5 614,40 Kč s DPH
 

testo 405; termo-anemometr s držákem

Testo 405 je termický anemometr, vč. výsuvného teleskopu (max. délka vysunutí 300 mm). Umožňuje měření proudění vzduchu, objemového průtoku a...

3 830,00 Kč bez DPH
4 634,30 Kč s DPH
 

testo 417 vrtulkový anemometr testovent sada 2

Kompaktní vrtulkový anemometr testo 417 s vrtulkou o průměru 100 mm měří současně rychlost proudění, objemový průtok a teplotu. Přesný výpočet...

15 460,00 Kč bez DPH
18 706,60 Kč s DPH
způsob dopravy
Způsob dopravy
Sledování zásilky DPD
ke stažení
Konvertory, downloads
RW5, firemní dokumenty

Bezplatná infolinka

800 900 006

geoserver facebook geoserver youtube

Bezplatná infolinka

800 900 006
geoserver facebook geoserver youtube
x

Nařízení EU ohledně ukládání dat.

Geoserver.cz nepředává třetím stranám žádné osobní údaje uživatelů kromě těch nutných pro uskutečnění objednávky a dopravy zboží k zákazníkovi. Více o nakládání s osobními údaji naleznete pod odkazem Ochrana osobních údajů - GDPR

Službám třetích stran, jako je Google, předáváme pouze anonymní token pro analýzu chování uživatelů (odkud přišel, jak dlouho byl na stránkách a zda uskutečnil objednávku). Tato data nám umožňují mapovat chování zákazníků a přizpůsobovat tak v dlouhodobé perspektivě jak nabídku obchodu, tak jeho podobu a navigaci pro co nejpříjemnější používání.

Pro správný chod, jako je např. zapamatování potvrzení tohoto okna a možnosti vylepšení uživatelského zážitku tato webová stránka ukládá malé množství dat označované jako soubory Cookies. Tyto soubory zjišťují základní fungování stránek, personalizaci a nastavení preferencí. Nastavení můžete kdykoli změnit nebo přijmout výchozí nastavení kliknutím na.

Jako cookies se na internetu označuje malé množství dat, která server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Cookies slouží k anonymizovanému rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby, apod.

Podrobnější informace o ukládaných datech a nastavení najdete pod odkazem Cookies


Podrobnější nastavení

Pokud nechcete povolovat všechna nastavení, máte podle zákona možnost výběr upřesnit. Berte ale v úvahu, že nepředáváme žádná vaše osobní data a zamítnutí určitých cookies povede pouze ke ztížení vaší práce s obchodem a znesnadnění naší práce na jeho zlepšování.

Nezbytné

Tyto položky jsou vyžadovány pro základní fungování webových stránek.

Analytické

Tyto položky pomáhají provozovateli webových stránek pochopit, jak jeho webové stránky fungují, jak s nimi návštěvníci intereagují a zda mohou nastat technické problémy. Tento typ úložiště neshromažďuje informace, které by identifikovaly návštěvníka.